Skip to main content

Prečo spoločnosti menia účtovníkov a aký by mal byť dobrý účtovník?

Dátum: 1.12.2022

 

Účtovník zohráva v spoločnosti dôležitú úlohu. Spracováva účtovníctvo, zostavuje daňové priznania, sleduje zmeny v oblasti účtovníctva a daní a čo je veľmi dôležité, dohliada na dodržiavanie všetkých  termínov. V neposlednom rade komunikuje s konateľmi a vedením spoločnosti a na pravidelnej báze ich informuje o hospodárskych výsledkoch. Dobrý účtovník by sa mal do istej miery starať aj o optimalizáciu nákladov.

Žiaľ, nie vždy je tomu tak. Spoločnosť by mala zvážiť zmenu svojho účtovníka, najmä ak:

 • Chýba komunikácia: ak je s účtovníkom ťažké sa skontaktovať, poprípade nekomunikuje skoro vôbec. Takýto účtovník len veľmi ťažko poradí pri ekonomických otázkach spoločnosti. V mnohých prípadoch sa stáva, že spoločnosť platí vysoké dane alebo je vo veľkej strate najmä z toho dôvodu, že účtovník neposkytoval včas informácie o výsledkoch spoločnosti.
 • Chýba dôvera medzi účtovníkom a spoločnosťou: je potrebné si uvedomiť, že účtovník prichádza do kontaktu s citlivými informáciami o spoločnosti. Pokiaľ chýba dôvera medzi spoločnosťou a účtovníkom, môže dôjsť k zatajovaniu niektorých informácií, čo môže byť v konečnom dôsledku pre firmu likvidačné.
 • Neochota: účtovník nie je ochotný poskytovať požadované informácie ohľadom spoločnosti. V prípade otázok nie je ochotný poradiť možné alternatívy riešení problémov. Účtovník by sa nemal báť ochotne podeliť so svojimi skúsenosťami.
 • Nedochvíľnosť: pokiaľ si účtovník necháva všetko na poslednú chvíľu, majte sa na pozore. Ľahko sa môže stať, že niektorý z termínov nemusí byť dodržaný a spoločnosť bude čeliť pokutám a sankciám.
 • Chybovosť: ak účtovník robí časté chyby, je potrebné ho vymeniť skôr ako nastane problém.
 • Pomer cena-výkon: najčastejším dôvodom k zmene účtovníka je, keď sa spoločnosti nepozdáva pomer ceny a výkonu. Zdá sa, že spoločnosť platí priveľa v porovnaní s trhom. Je potrebné zobrať do úvahy, aké služby sú v danej cene zahrnuté a aj rozsah skúseností účtovníka. Avšak, neplatí tu pravidlo, čo je lacné musí byť nevyhnutne zlé a naopak, čo je drahé je na 100% dobré.
 • Neodbornosť: nakoľko účtovníctvo spadá pod voľné živnosti, čo znamená, že účtovníctvo môže robiť každý bez akýchkoľvek predchádzajúcich odborných vedomostí, môže sa ľahko stať, že účtovník nebude mať dostatok skúseností pri spracúvaní účtovníctva.

Výhody nového účtovníka

Nový účtovník prináša do spoločnosti nové a inovatívne riešenia problémov, predovšetkým tých, ktoré boli v dôsledku rutinných postupov zavrhované. Tieto postupy zvyčajne vedú k úspore finančných prostriedkov, ale aj k odhaleniu nedostatkov v účtovníctve.

Aký by mal byť váš nový účtovník?

 • Účtovník by mal mať v prvom rade dostatok skúseností a praxe;
 • Mal by byť ochotný podeliť sa so svojimi skúsenosťami;
 • Priebežne informovať o výsledkoch spoločnosti;
 • Konzultovať možnosti optimalizácii nákladov z účtovného hľadiska;
 • Dohliadať na dodržiavanie všetkých dôležitých termínov;
 • Dbať na správnosť účtovných zápisov a vyhýbať sa chybám.

Najideálnejším obdobím na zmenu účtovníka je práve koniec účtovného obdobia. Nie je to však podmienkou. Účtovníka môžete zmeniť kedykoľvek v priebehu roka. Pokiaľ spoločnosti začne chodiť priveľa listov z daňového úradu, je vhodné si preveriť z akého titulu daňový úrad tieto listy posiela a prípadne zvážiť zmenu účtovníka. Pri zmene účtovníka je dôležité preveriť dojednania ohľadom ukončenia zmluvy o účtovníctve s pôvodným účtovníkom a spísať zmluvu s novým.

Ak plánujete zmenu účtovníka z akéhokoľvek dôvodu, ponúkame vám možnosť využitia účtovných služieb spoločnosti AVIUM. Zverte sa do rúk odborníkom a problémy s predchádzajúcim účtovníkom sa stanú minulosťou.

Máte otázku? Poradíme vám.

Radi sa s vami stretneme – či už osobne, alebo online.
Dohodnúť konzultáciu