Skip to main content

Účtovníctvo pre taxikárov: Bolt, Wolt, či Uber

Dátum: 27.09.2023

 

Máte auto a chcete rozbehnúť svoje podnikanie jazdením pre Bolt, Uber či Wolt? Pripravili sme pre vás krátky prehľad toho, na čo všetko by ste nemali zabudnúť, aby ste sa vyhli zbytočným pokutám zo strany finančnej správy. Ide o podnikanie prostredníctvom digitálnej platformy. Pred samotným začatím spolupráce s týmito platformami a aj počas podnikania prostredníctvom spomínaných spoločností, je potrebné splniť a dodržiavať niekoľko podmienok.

Prvým krokom je samotné začatie podnikania. Môžete sa rozhodnúť či chcete podnikať ako fyzická osoba prostredníctvom živnosti, alebo ako právnická osoba založením s.r.o.. Či už sa rozhodnete pre ktorúkoľvek formu podnikania, nezabudnite splniť nasledujúce zákonné požiadavky, aby ste sa vyhli zbytočným problémom.

Keď je už vaše podnikanie aktívne, odporúčame vám prihlásiť sa na portál slovensko.sk a aktivovať si tam vašu elektronickú schránku. Na prihlásenie, potrebujte mať občiansky preukaz s čipom. Ako podnikateľ ste povinný komunikovať s úradmi elektronicky. V prípade živnosti si ju musíte aktivovať sami. Ak si ju neaktivujete úrady vám budú dokumenty posielať poštou. Avšak, v prípade s.r.o., sa vaša elektronická schránka aktivuje automaticky a bude vám do nej zasielaná pošta, o ktorej sa nemusíte dozvedieť a ak ju nepreberiete, bude po istom čase považovaná za doručenú. Nebojte sa, nemusíte sa na slovensko.sk prihlasovať v pravidelných intervaloch. Stačí keď pôjdete do nastavení, v ktorých sa dajú nastaviť notifikácie buď na email, alebo prostredníctvom sms, aby vám neušla žiadna dôležitá pošta.

Máme pre vás dobrú správu a tou je, že od 01.01.2023 zanikla povinnosť osobitného registrovania pre daň z príjmov, ale urobí to za vás správca dane z úradnej moci a vám príde do elektronickej schránky informácia, že vám bolo pridelené DIČ.

Samotné otvorenie živnosti či založenie s.r.o. a registrácia pre daň z príjmov nestačí. Nakoľko ide o zahraničné spoločnosti, ste povinný registrovať sa pre DPH a podávať priznanie DPH a odvádzať DPH z poplatku za používanie aplikácie a to do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom ste prijali službu zo zahraničia.

Zákon o DPH hovorí o potrebe registrácie pre DPH pred prijatím služby zo zahraničia podľa §7a. Nestávate sa platiteľom DPH, ale osobou identifikovanou pre daň, prípadne sa môžete časom zaregistrovať pre DPH aj podľa §4 buď dobrovoľne, alebo povinne po dosiahnutí obratu. Zo začiatku vám však odporúčame registráciu podľa §7a.

Nižšie si popíšeme rozdiel medzi týmito dvoma §:

Osoba identifikovaná pre DPH (§7a) Platiteľ DPH (§4)
DPH odvádzate iba z faktúr za služby zo zahraničia. V našom prípade ide o poplatky za používanie aplikácie. DPH za poplatok za používanie aplikácie neplatíte, ale použije sa režim samozdanenia.
DPH z vlastných príjmov neodvádzate. Odvádzate DPH zo všetkých príjmov okrem oslobodených. Čiže k sume, ktorú zarobíte za jazdy pripočítate 20% DPH a vaše služby sa stanú drahšími pre vašich zákazníkov.
Nemôžete si odpočítať DPH z bločkov a faktúr. Môžete si odpočítať DPH z bločkov a faktúr.
Podáva sa len priznanie DPH v mesiaci, v ktorom prijmete službu zo zahraničia. Je potrebné podávať priznanie DPH aj kontrolný výkaz každý mesiac.

Príjem z Boltu a Woltu sa rozdeľuje na dve časti. Prvú časť tvorí príjem z jázd, ktoré vaši zákazníci zaplatia cez aplikáciu alebo priamo vám v hotovosti. Jediné, čo musíte pri tomto príjme urobiť, je zaevidovať ho v e-kase. Druhou časťou príjmu sú bonusy, ktoré dostanete od niektorej zo spomínaných digitálnych platforiem ako odmenu. Nakoľko ide o príjem od zahraničnej spoločnosti, je vašou povinnosťou podávať súhrnný výkaz, a to buď na mesačnej, alebo štvrťročnej báze. Ide v podstate o oznámenie daňovému úradu, že ste prijali peniaze od zahraničného subjektu.

Taktiež by ste si mali overiť, či Bolt, Wolt alebo Uber majú na Slovensku zriadené stále prevádzkarne. Môžete to urobiť prostredníctvom finančnej správy, a to telefonicky alebo e-mailom. Ak by sa stalo, že niektorá z digitálnych platforiem, s ktorou spolupracujete nemala na Slovensku zriadenú stálu prevádzkareň, mali by ste okrem DPH odviesť aj zrážkovú daň z poplatku za používanie aplikácie, a to do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, za ktorý ste takéto služby prijali. Daň nestačí len odviesť, ale je potrebné podať aj oznámenie o dani vyberanej zrážkou. V prípade, že sa rozhodnete neodvádzať zrážkovú daň, nemôžete si poplatok za užívanie aplikácie zahrnúť do daňových výdavkov.

Zaplatením DPH a zrážkovej dane sa však vaše daňové povinnosti voči štátu ešte neskončili. Keďže na podnikanie používate auto, ktoré je buď vo vašom osobnom vlastníctve, alebo je vlastníkom vaša firma, ste povinný podať daňové priznanie za daň z motorových vozidiel a zaplatiť daň, a to do 31.01. nasledujúceho roka.

Ďalšou povinnosťou je zriadenie e-kasy, a to buď vo forme klasickej registračnej pokladne, alebo virtuálnej registračnej pokladne. Rozdiel medzi týmito dvoma pokladňami je v podstate taký, že registračná pokladňa je osobitný prístroj a virtuálna pokladňa je formou aplikácie, ktorú môžete používať buď v mobilnom telefóne, alebo v počítači. Vaši zákazníci si objednávajú jazdy cez aplikáciu a dostanú od spoločnosti, pre ktorú jazdíte daňový doklad. Digitálna platforma je v postavení sprostredkovateľa a samotným príjemcom tržby ste vy a vašou povinnosťou je podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladni evidovať tržby cez e-kasu aj napriek tomu, že vaši zákazníci platia platobnou kartou priamo v aplikácií. Ak nebudete mať registračnú pokladňu a náhodou vás zastaví kontrola, hrozí vám pokuta od 330 do 6 600 eur len za to, že nemáte registračnú/virtuálnu pokladňu.

Poslednou vašou povinnosťou je na konci zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie pre daň z príjmov a zaplatiť daň. Ako živnostník sa môžete rozhodnúť, či budete preukazovať svoje príjmy a výdavky vedením účtovníctva alebo daňovej evidencie. Dokonca môžete preukázať svoje výdavky v paušálnej výške. Pri založení s.r.o. ste povinný viesť podvojné účtovníctvo.

Snáď sme vás príliš nevydesili a neodradili od vášho sna stať sa vodičom pre Bolt, Wolt či Uber. Radi vám pomôžeme pri začatí podnikania ako taxikár. Prípadne ak už ním ste a po prečítaní tohto článku ste zistili, že ste niektorú z vašich povinností zanedbali, neváhajte a napíšte alebo zavolajte a dohodneme si online stretnutie. Pomôžeme vám zorientovať sa vo vašich povinnostiach, aby ste mohli nerušene aj naďalej jazdiť bez hroziacej pokuty. Prajeme vám veľa šťastných kilometrov, množstvo spokojných zákazníkov a za dočítanie tohto článku až do konca vám dávame 5 hviezdičiek.

Máte otázku? Poradíme vám.

Radi sa s vami stretneme – či už osobne, alebo online.
Dohodnúť konzultáciu